Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
31
Máj
 • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY od 1.7.2017 ZMENA TERMÍNU!
 • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
 • Aktuálne NOVINKY pre užívateľov elektronických schránok platné od 1. júla 2017
 
01
Jún
 • Zákonné povinnosti organizácií štátnej a verejnej správy v oblasti povinného zverejňovania v roku 2017
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 • Vladimír PIROŠÍK advokát špecializujúci sa na problematiku povinného zverejňovania, spoluautor zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, bude prezentovať praktické odporúčania ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s novou právnou úpravou v oblasti povinného poskytovania informácií.
 
05
Jún
 • JAZYKOVÁ KULTÚRA A NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA úradných a obchodných písomností
 • lektor: doc. Ing. Ľudmila VELICHOVÁ PhD.
 
12
Jún
 • POVINNOSTI DRŽITEĽOV ODPADOV vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
 
12
Jún
 • Ochrana osobných údajov a zverejňovanie informácií v praxi
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 • Vladimír PIROŠÍK advokát špecializujúci sa na problematiku povinného zverejňovania, spoluautor zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, bude prezentovať praktické odporúčania ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s novou právnou úpravou v oblasti povinného poskytovania informácií. /kombinovaný seminár "ochrana osobných údajov - infozákon"/
 
13
Jún
 • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY od 1.7.2017
 • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.