Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
13
Apr
 • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY od 1.1.2017
 • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
 • Seminár je určený pre: - fyzické osoby podnikateľov zapísané v živnostenskom registri SR - právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísané v obchodnom registri SR a zapísané organizačné zložky - orgány verejnej moci ako sú ministerstvá, iné ústredné orgány, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy (obce a kraje) - inštitúcie, na ktoré je zo zákona prenesený výkon verejnej moci.
 
21
Apr
 • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY od 1.1.2017
 • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
 • Seminár je určený pre: - fyzické osoby podnikateľov zapísané v živnostenskom registri SR - právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísané v obchodnom registri SR a zapísané organizačné zložky - orgány verejnej moci ako sú ministerstvá, iné ústredné orgány, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy (obce a kraje) - inštitúcie, na ktoré je zo zákona prenesený výkon verejnej moci.
 
26
Apr
 • POVINNOSTI DRŽITEĽOV ODPADOV vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
 
25
Máj
 • Ochrana osobných údajov a Infozákon - kombinovaný seminár
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 
01
Jún
 • INFOZÁKON
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 
12
Jún
 • Ochrana osobných údajov a Infozákon - kombinovaný seminár
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.