Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
28
Nov
 • FINANČNÁ KONTROLA v školách a školských zariadeniach a vybavovanie sťažností
 • lektor: Ing. Anna HAVRÁNKOVÁ
 
29
Nov
 • Nový ZÁKON O ODPADOCH a súvisiace vykonávacie predpisy
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
 • dňa 18.10.2017 bola prijatá novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorá prináša nasledovné zmeny platné od 1.1.2018: - nové základné pojmy - zmeny pri zbere a výkupe kovového odpadu - úpravy v základných ustanoveniach systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov - nové povinnosti Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) - úprava fungovania Koordinačných centier + ich registrácia - nové doplnenia do jednotlivých dielov vyhradených výrobkov - Komunálne odpady - nové základné pojmy, financovanie nádob na BRO, nové povinnosti obcí + úprava drobného stavebného odpadu - úpravy administratívnych nástrojov - doplnenie a úprava pokút - nové prechodné ustanovenia
 
05
Dec
 • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY v praxi
 • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
 • Lektorka je odborníčkou pre oblasť práce s elektronickými schránkami.
 
05
Dec
 • Významné zmeny, ktoré prinesie Všeobecné nariadenie O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) v roku 2018
 • lektor: PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ
 • Prednáška je zameraná na informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v súčasnosti platnom zákone o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.) Všetko čo musíte vedieť, aby Vás 25.máj 2018, neprekvapil.
 
07
Feb
 • OHLASOVACIA POVINNOSŤ pôvodcu a držiteľa odpadu za rok 2017 a ostatné ohlasovacie povinnosti
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.