Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
11
Okt
 • Nový ZÁKON O ODPADOCH a súvisiace vykonávacie predpisy
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
 • "V Národnej rade SR je prerokovávaná novela zákona o odpadoch a o rozsahu pripravovaných zmien sa podrobne dozviete na našom pripravovanom seminári. Novela prinesie viacero zmien tak pre podnikateľov ako aj pre obce a mestá."
 
23
Okt
 • Nová úprava OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV od roku 2018 s dôrazom na prax
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 • Lektor JUDr. Vladimír PIROŠÍK - advokát špecializujúci sa na ochranu osobných údajov, bude prezentovať praktické odporúčania, ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s novou právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov pripravovanou od roku 2018
 
31
Okt
 • VEDENIE POKLADNIČNEJ AGENDY vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v SR
 • lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ
 • Lektorka: Ing. Miriam MATISOVÁ je odborníčkou v odvetví: Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
 
07
Nov
 • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY v praxi
 • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
 • Lektorka je odborníčkou pre oblasť práce s elektronickými schránkami.
 
15
Nov
 • TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ CESTY a ich aplikačná prax , vzory
 • lektor: Ing. Miriam MATISOVÁ
 • Lektorka: Ing. Miriam MATISOVÁ je odborníčkou v odvetví: Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve
 
29
Nov
 • Nový ZÁKON O ODPADOCH a súvisiace vykonávacie predpisy
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
 • Lektor je expert v oblasti odpadového hospodárstva, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov. Problematike odpadového hospodárstva sa venuje od roku 1991.
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.