Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
05
Dec
 • Významné zmeny, ktoré prinesie Všeobecné nariadenie O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) v roku 2018
 • lektor: PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ
 • Prednáška je zameraná na informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v súčasnosti platnom zákone o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.) Všetko čo musíte vedieť, aby Vás 25.máj 2018, neprekvapil.
 
07
Feb
 • Evidencia odpadov a PODÁVANIE OHLÁSENÍ V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE za rok 2017
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
 
13
Feb
 • Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. O ODPADOCH a vykonávacích predpisov
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
 • dňa 18.10.2017 bola prijatá novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorá prináša aj tieto zmeny platné od 1.1.2018: -zmeny pri zbere a výkupe kovového odpadu - nové povinnosti Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) - úprava fungovania Koordinačných centier + ich registrácia - nové povinnosti obcí + úprava drobného stavebného odpadu ......
 
27
Mar
 • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
 • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
 • Lektorka s praktickými skúsenosťami, odborníčka na aplikáciu e-Governmentu do praxe a administráciu elektronických schránok.
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.