Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
23
Mar
  • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY od 1.1.2017
  • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
  • Seminár je určený pre: - fyzické osoby podnikateľov zapísané v živnostenskom registri SR - právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísané v obchodnom registri SR a zapísané organizačné zložky - orgány verejnej moci ako sú ministerstvá, iné ústredné orgány, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy (obce a kraje) - inštitúcie, na ktoré je zo zákona prenesený výkon verejnej moci.
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.