Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
06
Dec
  • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V ROKU 2017
  • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
  • Z R U Š E N Ý
 
16
Dec
  • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY od 1.1.2017
  • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
  • Od 1.1.2017 majú podnikatelia novú povinnosť! Čo všetko im z tejto povinnosti vyplýva, sa dozviete na našom odbornom seminári.
 
20
Jan
  • Príprava Hlásení o vzniku odpadov a nakladaní s nimi za rok 2016
  • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.