Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
25
Máj
 • ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY od 1.1.2017
 • lektor: Ing. Erika KUSYOVÁ
 • Seminár je určený pre: - fyzické osoby podnikateľov zapísané v živnostenskom registri SR - právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísané v obchodnom registri SR a zapísané organizačné zložky - orgány verejnej moci ako sú ministerstvá, iné ústredné orgány, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy (obce a kraje) - inštitúcie, na ktoré je zo zákona prenesený výkon verejnej moci.
 
25
Máj
 • Ochrana osobných údajov a zverejňovanie informácií v praxi
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 • kombinovaný seminár "ochrana osobných údajov - infozákon"
 
01
Jún
 • Zákonné povinnosti organizácií štátnej a verejnej správy v oblasti povinného zverejňovania v roku 2017
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 • Vladimír PIROŠÍK advokát špecializujúci sa na problematiku povinného zverejňovania, spoluautor zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, bude prezentovať praktické odporúčania ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s novou právnou v oblasti povinného poskytovania informácií. Účastníci seminára obdržia študijný materiál a tiež osvedčenie o odbornom vyškolení.
 
12
Jún
 • POVINNOSTI DRŽITEĽOV ODPADOV vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov
 • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
 
12
Jún
 • Ochrana osobných údajov a zverejňovanie informácií v praxi
 • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.